Tydlighet, förutsägbarhet och struktur

Vi vänder oss till dig som har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vill du ut på arbetsmarknaden? Vi ordnar praktik utifrån dina önskemål och ger dig stöd ute på arbetsplatsen. Är du intresserad av att skriva? Vi erbjuder sysselsättning i vår skrivarverkstad.
Vill du arbetsträna? Vi har plats på vår enhet för tillgänglighet där dina funktionstillgångar verkligen kommer att göra nytta.

Tydlighet, förutsägbarhet och struktur är självklara ledord för oss. Våra aktiviteter utgår från dina förutsättningar, intressen och önskemål. All information ges på ett tillgängligt sätt utifrån var och ens behov.

Vad kan vi erbjuda?

  • En fördjupad kartläggning för att ta reda på dina starka förmågor och vilka utmaningar du står inför.
  • Jobbförberedande aktiviteter: arbetsmarknadsinformation, oskrivna arbetsregler och krav, livskunskap, stöd i att skriva cv och personligt brev.
  • Praktik ute på arbetsplatser enligt dina intressen och önskemål med stöd av oss ute på arbetsplatsen.
  • Sysselsättningsaktiviteter i skrivarverkstad med en handledare som har över 25 års erfarenhet av textproduktion.
  • Arbetsträning på vår tillgänglighetsenhet där vi verkar för att göra samhället mer tillgängligt för alla – allra helst tillsammans med dig!

Jobbinriktad sysselsättning

Så här går det till

  1. Vi gör en fördjupad kartläggning av kognitiva förmågor, styrkor men också utmaningar, stress och energibalans samt eventuella hinder som kan stå i din väg. Det kan handla om att du har svårt att komma upp och komma iväg på morgonen eller att du har svårt att resa med kollektiva färdmedel och svårt att hitta. Då hjälper vi dig att hitta kompenserande strategier för det. Det ska självklart vara möjligt att lyckas!
  2. Med hjälp av intresse- och yrkeskortlekar kartlägger vi dina intressen och vilka yrken som kan vara intressanta för just dig. Vi kartlägger tidigare erfarenheter och skapar en individuell yrkesprofil.
  3. Vi arbetar arbetsförberedande med arbetsmarknadsinformation, oskrivna regler, dolda förväntningar och krav på arbetsplatsen, livskunskap, den anställdes perspektiv och arbetsgivarens perspektiv. Tillsammans arbetar vi med att upprätta ett cv och tränar på att skriva personligt brev.
Vi arbetar mycket med visuellt överskådligt material. När vi kartlägger stress använder vi till exempel det här underlaget.

Under tiden vi kartlägger letar vi praktikplats åt dig. När vi hittat en arbetsplats som matchar dina individuella förutsättningar, behov och önskemål kan du börja din praktik. Vi börjar försiktigt med några timmar på prov för att se att du orkar och att arbetsuppgifterna fungerar för dig. Cognix finns med under hela praktiktiden och följer regelbundet upp hur det går.

Den fördjupade kartläggningen ger dig en individuell yrkesprofil som består av dina styrkor, dina svårigheter, dina strategier för att få en hanterbar och begriplig arbetssituation samt ditt behov av stöd ute på arbetsplatsen.

Vår skrivarverkstad

Vår skrivarverkstad är till för dig som gillar att skriva och vill utveckla ditt skrivande.

Vill du skriva en barnbok?

Cognix har kontakt med Funkibator förlag som vill ha barnboksmanus om hur det är att ha olika funktionsnedsättningar. Om du har drömt om att skriva för barn får du chansen här hos oss. Du får stöd av en handledare som har arbetat som förlagsredaktör i över 25 år och får se ditt skrivande utvecklas till ett manus och förhoppningsvis så småningom en bok.

Vill du skriva en egen berättelse?

Det är viktigt att sätta ord på tankar och erfarenheter − och dina erfarenheter är värdefulla även för andra. Genom att berätta kan vi bidra till ett mänskligare och mer accepterande samhälle.

I vår skrivarverkstad försöker vi sätta ord på våra tankar och erfarenheter. Genom samtal med varandra hämtar vi inspiration till vår egen berättelse. Tillsammans samtalar vi om fördomar, myter och negativa attityder om funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa, begreppet stigma, hur man hämtar kraft och hur vi kan skapa möten och sprida våra värdefulla erfarenheter.

Du kommer att få tips på hur du kommer igång med ditt skrivande, tips på teman för berättelsen, tips om hur du kan levandegöra din berättelse, vanliga fallgropar när man skriver. Du bestämmer vad din berättelse ska handla om och får feedback och handledning av en erfaren förlagsredaktör.

Vi använder oss av NSPH:s material för reflektion och samtal om psykisk (o)hälsa, attityder och vägen vidare.

Vår kompetens

Alla som arbetare på Cognix har NPF-specifik kompetens, det vill säga grundläggande teoretiska kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och olika kognitiva funktioner. Vi har också lång erfarenhet och kunskap om kompensatoriska hjälpmedel och strategier. Vi är certifierade i CPS (Collaborative & Proactive Solutions) samt utbildade i MI (Motiverande samtal) och Kognitiv affektiv träning.

Med individen i fokus

Vi utgår från en individfokuserad pedagogik som har sin grund i lågaffektiv och tydliggörande pedagogik − med individen i fokus. Vårt individfokuserade arbetssätt innebär att vi ser till individens hela livssituation och anpassar våra aktiviteter efter individens behov och önskemål.

Vi ser begrepp som delaktighet, självbestämmande och inflytande som verkliga honnörsord för vår verksamhet. Vid behov erbjuder vi kommunikativt och kognitivt stöd för att säkerställa reellt inflytande.