Tydlighet, förutsägbarhet och struktur

Vi är av Stockholms stad godkända utförare av sysselsättning inom socialpsykiatrin. Vi erbjuder jobbinriktad sysselsättning i form av arbetsförberedande aktiviteter och praktik. Hos oss kan du också arbeta med textproduktion i vår skrivarverkstad. Eller varför inte arbeta med att inspirera och sprida information om tillgänglighet och låta dina funktionstillgångar bli till nytta för andra?

Tydlighet, förutsägbarhet och struktur är självklara ledord för oss.
Våra aktiviteter utgår från dina förutsättningar, intressen och önskemål. Tillsammans upprättar vi en visuellt överskådlig plan för dina mål och vad du vill göra. All information ges på ett tillgängligt sätt utifrån dina unika behov.

Vad kan vi erbjuda?

  • En fördjupad kartläggning för att ta reda på dina starka förmågor och vilka utmaningar du står inför.
  • Jobbförberedande aktiviteter: arbetsmarknadsinformation, oskrivna arbetsregler och krav, livskunskap, stöd i att skriva cv och personligt brev.
  • Praktik ute på arbetsplatser enligt dina intressen och önskemål med stöd av oss ute på arbetsplatsen.
  • Sysselsättningsaktiviteter i vår skrivarverkstad med en handledare som har över 25 års erfarenhet av textproduktion.
  • Tillgänglighetsarbete: tillsammans verkar och arbetar vi för att göra samhället mer tillgängligt för alla människor.

Jobbinriktad sysselsättning

Vår skrivarverkstad

Tillgänglighetsarbete

Vår kompetens

Alla som arbetare på Cognix har NPF-specifik kompetens, det vill säga grundläggande teoretiska kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och olika kognitiva funktioner. Vi har också lång erfarenhet och kunskap om kompensatoriska hjälpmedel och strategier. Vi är certifierade i CPS (Collaborative & Proactive Solutions) samt utbildade i MI (Motiverande samtal) och Kognitiv affektiv träning.

Med individen i fokus

Vi utgår från en individfokuserad pedagogik som har sin grund i lågaffektiv och tydliggörande pedagogik − med individen i fokus. Vårt individfokuserade arbetssätt innebär att vi ser till individens hela livssituation och anpassar våra aktiviteter efter individens behov och önskemål.

Empowerment

Vi ser begrepp som delaktighet, självbestämmande och inflytande som verkliga honnörsord för vår verksamhet. Vid behov erbjuder vi kommunikativt och kognitivt stöd för att säkerställa reellt inflytande.