Hur kommer jag i kontakt med er?

Telefonnumret till oss hittar du längst ner på sidan. Du är välkommen att ringa och besöka oss. Men för att välja oss som anordnare behöver du först ett beslut från Nacka kommuns karriärvägledare.

  1. Ta kontakt med en karriärvägledare i Nacka kommun.
  2. Karriärvägledaren fattar beslut om du har rätt till insatsen jobbpeng/förstärkt jobbpeng.
  3. Om karriärvägledaren beslutar att bevilja insatsen, skickar karriärvägledaren en beställning till oss.
  4. När vi får beställningen kontaktar vi dig för ett första möte.

Hur går första mötet till?

Eftersom vi har flera kunder som har svårt att svara i telefon, skickar vi alltid ett sms med förslag på tid att träffa oss. På vårt första möte frågar vi sedan dig om hur du vill bli kontaktad. Det kan vara via telefon, sms eller e-post.

Vid behov skickar vi också en vägbeskrivning och en bild på vår lokal.
Vår lokal ligger mycket nära busshållplatsen. Det ska vara enkelt att ta sig till oss!

Syftet med det första mötet är att du ska få träffa din kontaktperson på Cognix. Tillsammans går ni igenom vad till exempel förstärkt jobbpeng är och hur vi kommer att lägga upp arbetet tillsammans.

Många som kommer till oss är stressade över alla kontakter de har.
Vi brukar därför upprätta en nätverkskarta så att det blir tydligt för oss och för dig vilka kontakter du har och vilka kontakter du vill att vi ska hjälpa dig med. För att vi ska kunna stötta dig i olika kontakter, behöver vi ett samtycke från dig.

Alla möten hos oss har ungefär samma upplägg. Vi brukar skriva upp på whiteboardtavlan vad vi ska tala om, så att du vet vad vi ska göra från gång till gång. Våra möten slutar alltid på samma sätt: att vi sammanfattar vad vi gjort tillsammans.