Bäst av alla anordnare av arbetsmarknadsinsatser 2018–2019 enligt Nacka kommuns kundnöjdhetsundersökning.

Extra glädjande är det att se att våra kunder tycker att vi sätter tydliga mål och att de upplever att de får det stöd de behöver av oss. En femma, högsta betyg, fick vi i 2019 års utfall även för att vi förklarar så att våra kunder förstår.

Cognix är nog den enda insatsen jag fått där jag verkligen känt mig förstådd och sedd. Lenas stöd i personlig utveckling, att förstå mig själv och hitta användbara styrkor för arbetsmarknaden har varit såväl omfattande som gediget. Hon har lyckats få mig att tro på att jag faktiskt har något att erbjuda för en arbetsgivare och att jag kan klara av att jobba. Hennes lösningsfokuserade arbetssätt och peppande stöd har lett till att jag värdesätter mina förmågor och inte längre ser mina behov av anpassning som ett hinder. Som pricken över i:et lyckades vi också hitta den perfekta praktiken på en hundtidning.

Jasmine, 21 år

Tydlighet, förutsägbarhet och struktur är vår ledstjärna som ska genomsyra allt vi gör för våra kunder. Och det kan vi bara bli bättre på!