• Tydlighet, förutsägbarhet och struktur.
 • Fasta tider varje vecka, påminnelser dagen innan.
 • Rofyllda lokaler utan intryck. Lätt att hitta.
 • Ett unikt kartläggningsmaterial som ökar dina kunskaper om dig själv.
 • Kunskap och kompetens om olika funktionsnedsättningar – och funktionstillgångar.
 • Verksamhet i grupp men givetvis även individuellt efter dina behov.
 • Individuell vägledning, coachning och stöd på din väg mot arbetsmarknaden.
 • Stöd i att hitta en arbetsplats utifrån dina egna önskemål, intressen och behov.
 • Kartläggning och vägledning för dig som vill börja studera.
 • Stöd i att starta eget företag.
 • Stöd med strategier för utmaningar vid till exempel neuropsykiatrisk funktionsnedsätting eller psykisk ohälsa.
 • Stöd utifrån dina förutsättningar och behov ute på arbetsplatsen.
 • Fokus på din totala livssituation.