Vi erbjuder förberedande arbetsinriktade aktiviteter till dig som vill hitta en hållbar väg till arbete eller studier.

För vem?

  • För dig som är mellan 18 och 66 år och har ekonomiskt bistånd och bor i Nacka.
  • För dig som är mellan 18 och 24 år och varken arbetar eller studerar och bor i Nacka.
  • För dig som är mellan 16 och 20 och hör till det kommunala aktivitetsansvaret i Nacka.

Hur ansöker jag?

Du kontaktar kommunens karriärvägledare.

E-post: vagledningaee@nacka.se

Du kan till exempel skriva att du vill boka tid för att få hjälp med att hitta en väg till arbete eller studier. Du behöver inte veta vilken insats du ska ha. Det hjälper karriärvägledaren dig med.

Om du får ja och beviljas FAI kan du välja oss.

Arbetsnärmande aktiviteter – FAI 2

FAI 2

Vad innebär det?

Vi ser det som att vi erbjuder ett ”smörgåsbord” av olika aktiviteter utifrån vad just du behöver för att närma dig arbete eller studier. Vi vet vad som behöver fungera för att du ska vara redo att ta steget – och vi delar gärna med oss av vår kunskap.

Vi har mängder med visuellt material som vi använder: vårt eget unika kartläggningsmaterial som utgår från ICF (internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa), kort med lösningsfokuserade frågor, yrkeskortlek, påståendeformulär, KAT-kittet med mera.

Till hösten 2024 kommer vi också att erbjuda gruppverksamhet i den evidensbaserade metoden NECT som kan hjälpa dig att få en positivare syn på vem du är.

Arbetsprövning för specificering av arbetsförmåga – FAI 1

Vad innebär det?

Arbetsprövning innebär att du får prova på att vara på en arbetsplats och träna på att utföra olika arbetsuppgifter. Du får träna i din egen takt utan krav på att du ska prestera något. Du har en handledare på arbetsplatsen som stöttar dig och vi kommer också att stötta dig. Om något är svårt hjälps vi åt att hitta bra strategier som fungerar för just dig. Syftet med arbetsprövning är att du ska få möjlighet att pröva din arbetsförmåga. Tillsammans tar vi reda på vad du är bra på och vad du eventuellt kan behöva stöd med.

Vi har kontakt med olika arbetsplatser, till exempel inom lager, butik, arbete med djur eller växter. Och vi letar hela tiden efter nya arbetsplatser för arbetsprövning utifrån våra kunders önskemål.