CPS-modellen ser vi som en stor tillgång i vårt dagliga arbete, även med vuxna, vid exempelvis konflikthantering, problemlösning eller motivationsarbete.

Modellen ger oss verktyg för förståelse och reflektion, hjälper oss att överväga flera olika alternativ på en lösning och att bli mer flexibla i vårt sätt att hantera olika situationer. Den ger oss bättre förståelse för andras perspektiv och hur andra kan uppleva olika situationer. CPS ger oss mycket värdefull information när vi behöver göra anpassningar, i skolan, på arbetet eller i hemmet. Ett fantastiskt verktyg för samarbetsinriktad problemlösning!

Besök gärna Ross Greenes hemsida om du vill veta mer.