Vi har lång, gedigen erfarenhet av kognitiva funktionsnedsättningar och funktionstillgångar.

Fasta uppdrag

  • Auktoriserade anordnare av arbetsmarknadsinsatser åt Nacka kommun
  • Utförare av Sysselsättning enligt SoL åt Stockholms stad och Nacka kommun
  • Handledningstjänster åt kommuner, verksamheter och privatpersoner
  • Tillgänglighetskonsulter åt Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Övriga tjänster

  • CPS-handledning för barn, unga och vuxna

Läs mer

  • Handledning och utbildning i Förskolekompassen, Skokompassen eller Vardagskompassen

Läs mer

  • Handledning och utbildning i funktionskompetens för skolpersonal
  • Kartläggningar av behov av extra anpassningar/särskilt stöd för skolpersonal och föräldrar
  • Kartläggningar av utmanande situationer i skolmiljön som kan leda till skolfrånvaro

Läs mer

  • Framtagning av tillgänglig information, såsom texter, presentationer, pedagogiska underlag, informationsmaterial, faktablad, foldrar, böcker samt tillgänglighetsgranskningar av allehanda texter.

Läs mer