Så här går det till

  1. Vi gör en fördjupad kartläggning av kognitiva förmågor, styrkor men också utmaningar, stress och energibalans samt eventuella hinder som kan stå i din väg. Det kan handla om att du har svårt att komma upp och komma iväg på morgonen eller att du har svårt att resa med kollektiva färdmedel och svårt att hitta. Då hjälper vi dig att hitta kompenserande strategier för det. Det ska självklart vara möjligt att lyckas!
  2. Med hjälp av intresse- och yrkeskortlekar kartlägger vi dina intressen och vilka yrken som kan vara intressanta för just dig. Vi kartlägger tidigare erfarenheter och skapar en individuell yrkesprofil.
  3. Vi arbetar arbetsplatsförberedande med arbetsmarknadsinformation, oskrivna regler, dolda förväntningar och krav på arbetsplatsen, livskunskap, den anställdes perspektiv och arbetsgivarens perspektiv. Tillsammans arbetar vi med att upprätta ett cv och tränar på att skriva ett brev med en presentation av dig.

Vi arbetar mycket med material som är visuellt överskådligt. När vi kartlägger stress använder vi till exempel det här underlaget. Även om det är skapat för barn och ungdomar fungerar det alldeles utmärkt för vuxna.

Praktik

Under tiden vi kartlägger letar vi praktikplats åt dig. När vi hittat en arbetsplats som matchar dina individuella förutsättningar, behov och önskemål kan du börja din praktik. Vi börjar försiktigt med några timmar på prov för att se att du orkar och att arbetsuppgifterna fungerar för dig. Cognix finns med under hela praktiktiden och följer regelbundet upp hur det går.


Den fördjupade kartläggningen ger dig en individuell yrkesprofil som består av dina styrkor, dina utmaningar, dina strategier för att få en hanterbar och begriplig arbetssituation samt ditt behov av stöd ute på arbetsplatsen.