Vår skrivarverkstad är till för dig som gillar att skriva och vill utveckla ditt skrivande.

Vill du skriva en barnbok?

Cognix har kontakt med Funkibator förlag som vill ha barnboksmanus om hur det är att ha olika funktionsnedsättningar. Om du har drömt om att skriva för barn får du chansen här hos oss. Du får stöd av en handledare som har arbetat som förlagsredaktör i över 25 år och får se ditt skrivande utvecklas till ett manus och förhoppningsvis så småningom en bok.

Vill du skriva en egen berättelse?

Det är viktigt att sätta ord på tankar och erfarenheter − och dina erfarenheter är värdefulla även för andra. Genom att berätta kan vi bidra till ett mänskligare och mer accepterande samhälle.

I vår skrivarverkstad försöker vi sätta ord på våra tankar och erfarenheter. Genom samtal med varandra hämtar vi inspiration till vår egen berättelse. Tillsammans samtalar vi om fördomar, myter och negativa attityder om funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa, begreppet stigma, hur man hämtar kraft och hur vi kan skapa möten och sprida våra värdefulla erfarenheter.

Du kommer att få tips på hur du kommer igång med ditt skrivande, tips på teman för berättelsen, tips om hur du kan levandegöra din berättelse, vanliga fallgropar när man skriver och så vidare. Du bestämmer vad din berättelse ska handla om och får feedback och handledning av en erfaren förlagsredaktör.

Vi använder oss av NSPH:s material för reflektion och samtal om psykisk (o)hälsa, attityder och vägen vidare.