Vi är medlemmar i Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet och upptagna i deras förteckning över konsulter.

Cognix är specialiserade inom området kognitiva funktionsnedsättningar och tillgänglig information och kommunikation.

Vi har mer än 25 års erfarenhet av textproduktion och har under de senaste tio åren varit inriktade på tillgänglig information i böcker, skrifter och annat material som ska läsas av personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Funktionsrätt Sverige, Autism- och aspergerförbundet, Riksförbundet Attention, Attention Stockholms län är några av våra kunder.