Vi erbjuder vägledning, arbetsmarknadsaktiviteter och matchning till arbete eller studier. Målet är arbete, studier eller eget företag.

För vem?

 • För dig som är mellan 18 och 66 år och har ekonomiskt bistånd och bor i Nacka.
 • För dig som är mellan 18 och 24 år och varken arbetar eller studerar och bor i Nacka.

Hur ansöker jag?

Du kontaktar kommunens karriärvägledare.

E-post: vagledningaee@nacka.se

Du kan till exempel skriva att du vill boka tid för att få hjälp med att hitta en väg till arbete eller studier. Du behöver inte veta vilken insats du ska ha. Det hjälper karriärvägledaren dig med.

Om du får ja och beviljas AMI kan du välja oss.

Vad innebär det?

AMI 2

Vi erbjuder arbetsträning, arbetsmarknadsaktiviteter och vägledning till arbete, studier eller eget företagande. Vi anpassar vår modell efter dina förutsättningar och behov. Vad behöver just du för att uppnå hållbar försörjning?

Utifrån dina önskemål och behov

 • kartlägger vi dina styrkor, förmågor, utmaningar, intressen och behov av anpassningar och stöd
 • kartlägger vi stress och behov av energibalans
 • kartlägger vi och utforskar olika yrken och branscher
 • kartlägger vi och utforskar olika utbildningar och kurser inom gymnasieprogram, folkhögskolor, yrkeshögskolor, universitet och högskolor
 • letar vi efter arbetsgivare som erbjuder arbetsträning, praktik eller anställning.

Cognix

 • stöttar med schema, checklistor och tydliga arbetsinstruktioner med bildstöd på arbetsplatsen men även på hemmaplan om det behövs för att skapa välfungerande rutiner
 • stöttar med strategier för att komma iväg till en arbetsplats samt resa till en arbetsplats
 • stöttar med arbetsförberedande aktiviteter som att upprätta CV, skriva personligt brev, träna intervjufrågor men rustar dig också inför dolda förväntningar, krav och arbetsregler som kan finnas på en arbetsplats
 • informerar om vilka rättigheter och skyldigheter du som arbetstagare har och om vilket stöd du kan få vid anställning
 • stöttar dig i kontakten med Arbetsförmedlingen.

Tillsammans går vi igenom insatsen och gör en överenskommelse om vad den kommer att innebära, vem som ansvarar för vad, upprättar en genomförandeplan som vi bryter ner i visuella delmål, vilka vi följer upp på varje möte.

Vi har mängder med visuellt material som vi använder: vårt eget unika kartläggningsmaterial som utgår från ICF (internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa), kort med lösningsfokuserade frågor, yrkeskortlek, påståendeformulär, KAT-kittet med mera.

AMI 1

AMI 1 är för dig som har full arbetsförmåga och som står relativt nära arbetsmarknaden. Vi erbjuder dig vägledning, arbetsmarknadsaktiviteter och matchning till arbete eller studier eller stöd i att starta eget. I första hand fokuserar vi på jobbsökarprocessen.