En del människor är närsynta och ser dåligt på långt håll. Somliga är långsynta men ser dåligt på nära håll. Andra har brytningsfel …

För att en optiker ska komma fram till vilken glasstyrka du behöver, måste hen först komma på varför du har problem med synen. Optikern behöver göra en undersökning. På samma sätt behöver vi i skolan göra en kartläggning för att ta reda på vilka extra anpassningar eller särskilt stöd en elev behöver.


Det är klart att en optiker kan chansa på en glasstyrka men det är ganska osannolikt att du kommer att få rätt styrka. Lika osannolikt är det att vi i skolans värld kommer att hitta rätt anpassningar eller särskilt stöd för en elev genom att chansa.