Vi erbjuder handledning i CPS (Collaborative & Proactive Solutions) samt i
kompassmodellen.

CPS Collaborative & Proactive Solutions

CPS är en evidensbaserad metod som grundades av den
amerikanske barnpsykologen Ross Greene. Det är en samarbetsinriktad problemlösningsmodell som utgår från principen Barn gör rätt om de kan (Children do well if they can). Detta förhållningssätt bygger i sin tur på tanken: Om barnet inte gör rätt måste det sakna några av de färdigheter som behövs för att hantera livets utmaningar på ett funktionellt sätt.

Vi är certifierade handledare i CPS som vi ser som en stor tillgång i vårt dagliga arbete vid exempelvis konflikthantering, problemlösning eller motivationsarbete.

Vi erbjuder CPS till skolor (särskilt användbart vid hög/lång skolfrånvaro), barnfamiljer, yrkesverksamma som arbetar med personer med kognitiva funktionsnedsättningar samt CPS till individer som stöd vid studier, i arbetet eller i hemmet.

Modellen ger oss verktyg för förståelse och reflektion, hjälper oss att överväga flera olika alternativ på en lösning och att bli mer flexibla i vårt sätt att hantera olika situationer. Den ger oss bättre förståelse för andras perspektiv och hur andra kan uppleva olika situationer. CPS ger oss mycket värdefull information när vi behöver göra anpassningar, i skolan, på arbetet eller i hemmet. 

Mer om CPS

Kompassmodellen

Till våra tjänster hör också att handleda i, utbilda om samt på uppdrag göra kartläggningar i enlighet med kompassmodellen.

Kompassmodellen grundades av Cognix verksamhetschef Lena Henrikson och autismpedagog Anna Sjölund.

Mer om kompassmodellen