Vi erbjuder handledning i CPS (Collaborative & Proactive Solutions) samt i
kompassmodellen. Till våra tjänster hör också att göra kartläggningar för exempelvis skolpersonal vid behov av extra anpassningar/särskilt stöd eller vid problematisk skolfrånvaro.

CPS Collaborative & Proactive Solutions

CPS är en evidensbaserad metod som grundades av den
amerikanske barnpsykologen Ross Greene. Det är en samarbetsinriktad problemlösningsmodell som utgår från principen Barn gör rätt om de kan (Children do well if they can). Detta förhållningssätt bygger i sin tur på tanken: Om barnet inte gör rätt måste det sakna några av de färdigheter som behövs för att hantera livets utmaningar på ett funktionellt sätt.

Vi är certifierade CPS-handledare och erbjuder CPS till skolor (särskilt användbart vid problematisk skolfrånvaro), barnfamiljer, yrkesverksamma som arbetar med personer med kognitiva funktionsnedsättningar samt CPS till individer som stöd vid studier, i arbetet eller i hemmet.

CPS är ett av de bästa samtalsverktygen för att göra barns röster hörda, nu när Barnkonventionen äntligen blivit lag.

Vi använder gärna CPS i kombination med Funkarna.
Illustration: Natalie Sjölund. Läs mer om Funkarna på Funkarna.se

Mer om CPS

Kompassmodellen

Till våra tjänster hör också att handleda och utbilda i Förskolekompassen, Skolkompassen och Vardagskompassen samt på uppdrag göra funktionskartläggningar i enlighet med kompassmodellen.

Kompassmodellen grundades av Cognix verksamhetschef Lena Henrikson och autismpedagog Anna Sjölund.

Mer om kompassmodellen

Kartläggningar

  • Vid behov av extra anpassningar/särskilt stöd för skolpersonal och föräldrar.
  • Vid problematisk skolfrånvaro.

Läs mer här