Vi på Cognix brinner för kognitiv tillgänglighet. Det ska vara självklart att information och kommunikation är tydlig och begriplig för alla. Alla människor har rätt till en meningsfull, begriplig, förutsägbar och hanterbar tillvaro. Vi vill göra samhället tillgängligt för alla!

Vi har goda kunskaper om funktionsnedsättningar                   – och funktionstillgångar

Cognix är ett företag med NPF-specifik kompetens

Med NPF-specifik kompetens menar vi att vi har

  • grundläggande teoretiska kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om olika kognitiva funktioner
  • ett arbetssätt som präglas av tydliggörande och lågaffektiv pedagogik samt grundliga kartläggningar av individens starka och nedsatta funktionsförmågor
  • lång erfarenhet och kunskap om olika kognitiva och kommunikativa hjälpmedel och strategier.

Tillgänglighet – en förutsättning för delaktighet

Vad som skiljer oss från andra företag är vårt unika kartläggnings- och samtalsmaterial. Allt material är framtaget enligt grundprinciperna för tillgänglig kommunikation och information. Med andra ord: information som är begriplig för alla.

Vi arbetar med autonomistödjande metoder. Det handlar om metoder som stödjer individens självbestämmande och möjlighet att uttrycka och förmedla tankar och åsikter, såsom MI (Motiverande samtal), lågaffektiv och tydliggörande pedagogik, kognitiv affektiv träning, CPS (Collaborative & Proactive Solutions).

Vi tycker att alla, barn, unga och vuxna, ska ha en Tryggsäck fullpackad med smarta hjälpmedel och strategier som kompenserar för de svårigheter man har.

Våra tjänster

Vi har flera fasta uppdrag men är alltid öppna för att sprida vår kunskap och kompetens till flera.

Läs mer här.