Cognix är ett företag med NPF-specifik kompetens

Med NPF-specifik kompetens menar vi att vi har

  • grundläggande teoretiska kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om olika kognitiva funktioner
  • ett arbetssätt som präglas av tydliggörande och lågaffektiv pedagogik samt grundliga kartläggningar av individens starka och nedsatta funktionsförmågor
  • lång erfarenhet och kunskap om olika kognitiva och kommunikativa hjälpmedel och strategier.