Här kommer ett axplock av vår bokproduktion som författare, översättare och redaktör.

Förskolekompassen. Ett pedagogiskt kartläggningsmaterial för dig som möter barn som har svårt att navigera i förskolan. Boken kan beställas via Gothia Fortbildning, Adlibris, Bokus och CDON.com

Gratis checklistor att ladda ner:
Lotsens navigeringshjälp
Checklista aktiviteter

Skolkompassen. Ett pedagogiskt kartläggningsmaterial för dig som möter elever som har svårt att navigera i skolan. Boken kan beställas via Gothia Fortbildning, Adlibris, Bokus och CDON.com


Gratis checklistor att ladda ner:
Lotsens navigeringshjälp
Checklista extra anpassningar och särskilt stöd


Vardagskompassen. Ett pedagogiskt kartläggningsmaterial för dig som möter barn som har svårt att navigera i vardagen. Boken kan beställas via Gothia Fortbildning, Adlibris, Bokus och CDON.com

Gratis checklistor att ladda ner:
Lotsens navigeringshjälp


Äntligen kombineras verktyg från lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik till en pedagogisk helhet.
Den här skriften vänder sig till dig som vill veta hur man kan göra för att få ett arbete. Du har kanske själv en funktionsnedsättning eller en anhörig som har det.

Alla kan undervisa barn med AS så länge man har rätt förhållningssätt. Här får du hjälp att hitta de rätta verktygen.

Kartläggningsmaterial för personal som möter personer med högfungerande autism/Aspergers syndrom för pedagogisk planering, genomförandeplaner och biståndsbedömning.

För personal som arbetar med vuxna personer med autismspektrumtillstånd. 
Teoretiska kunskaper omvandlas till praktiska strategier.  

Vad betyder alla krångliga ord och termer som läkarna använder när de försöker förklara en diagnos? Och vad innebär de i praktiken?

KAT-kittet består av en uppsättning kommunikationshjälpmedel
som ger individen stöd att bättre förstå sina egna tankar och känslor samt utvecklar hans/hennes förmåga att kommunicera med andra.

Om att skapa samsyn i skolan,
att göra skolan till ett positivt äventyr
för alla elever,
IUP och effektiva åtgärdsprogram.