Jobb- och utbildningsexperter

Vi är auktoriserade anordnare av arbetsmarknadsinsatser. Nacka kommun kallar oss jobb- och utbildningsexperter.

Vad kan vi hjälpa till med?

Cognix hjälper dig att ta ut färdriktningen och sätta kurs mot nya mål som leder till hållbar försörjning. Det kan vara arbete, praktik, studier eller kanske ett eget företag. 

Vi kartlägger dina förmågor

Vi hjälper dig att identifiera dina starka förmågor och eventuella hinder som kan stå i din väg. Utifrån dina unika behov upprättar vi sedan en plan för hur du ska kunna uppnå ditt mål, oavsett om det handlar om att hitta en praktikplats, ett arbete, börja plugga eller kanske starta eget.  

Vi börjar med att göra en kartläggning tillsammans för att upprätta en genomförandeplan och sätta upp tydliga mål. Syftet är att vår gemensamma planering ska bli överskådlig och förutsägbar för dig.

Förstärkt jobbpeng

Vi kan ge dig extra stöd om du behöver det. Stödet utformas utifrån dina unika individuella behov. Vi har mycket goda kunskaper om olika funktionsnedsättningar – och funktionstillgångar.

Det kan till exempel handla om att hitta motivationen, behov av visuellt samtalsstöd, kartläggning av behov av anpassningar på arbetsplatsen.
Vi har också ett samordningsansvar för dina kontakter med olika myndighetspersoner och stöttar dig i kontakten med dem.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar enligt den grundläggande principen i Supported employment. Det är dina önskemål och förutsättningar som styr när vi letar arbetsplats och arbetsuppgifter. För oss är det viktigt att du som kund får det stöd som behövs för att hitta ett arbete och stöd och anpassningar på arbetsplatsen så att det leder till hållbar försörjning.

Delaktighet, inflytande och empowerment

Vi anser att tillgänglighet är förutsättning för delaktighet. Våra insatser ska enligt våra kvalitetsmål utgå från individens unika förutsättningar, intressen och önskemål. All information ska ges på ett tillgängligt och lämpligt sätt utifrån individens behov.

Mer om vårt arbetssätt