Vill du bli tillgänglighetsambassadör hos oss?

Vi på Cognix brinner för kognitiv tillgänglighet. Det ska vara självklart att information och kommunikation är tydlig och begriplig för alla. Alla människor har rätt till en meningsfull, begriplig, förutsägbar och hanterbar tillvaro. Vi vill göra samhället tillgängligt för alla!

I vår sysselsättningsverksamhet kan du välja att arbeta med tillgänglighetsfrågor, att inspirera och informera andra om hur kognitiv tillgänglighet kan bli verklighet i skolan, på arbetet, hos myndigheter och olika verksamheter.

  • Hur kan vi få fler att göra perceptions- och kommunikationsronder ute i olika verksamheter?
  • Hur kan vi få fler att anpassa och intryckssanera den fysiska miljön på en arbetsplats eller en skola?
  • Hur kan vi få fler att anpassa sin kommunikation och information så att alla förstår.
  • Hur kan vi bli fler som förstår att vi behöver kompensera för nedsatta funktionsförmågor?

Detta är några frågor som vi tillsammans kommer att arbeta med i vårt gemensamma tillgänglighetsarbete − där dina funktionstillgångar verkligen kommer att vara betydelsefulla!