Ny modell för kartläggning och situationsanalys

Oavsett om du är förälder eller yrkesverksam ger kompassmodellen dig verktyg att kartlägga och förstå vilket behov av stöd barnet har samt hur du på olika sätt kan stötta barnet med anpassningar och stöd.

Vi erbjuder handledning i modellen till anhöriga och yrkesverksamma. Det kan handlar om allt från kartläggning av barnets förmågor till att implementera modellen i en verksamhet.

Om alla vuxna kring barnet kartlägger och dokumenterar i enlighet med modellen blir det enkelt för alla i barnets omgivning att få en gemensam helhetsbild och förståelse för barnet.

Utbildning för förskola och skola

  • En djupdykning under ytan. Kartläggning av barnets nedsatta och starka funktionsförmågor.
  • Modell för situationsanalys. Vilka extra anpassningar/särskilt stöd behöver barnet i olika situationer? Hur kan vi kravanpassa och kompensera för de nedsatta funktionsförmågorna?
  • Elevens navigeringshjälp. Hur kan vi tillsammans med barnet identifiera vad som är svårt samt förstå barnets perspektiv i olika situationer?
  • Läcksäcken. Hur kan vi identifiera stressorer och förebyggas stress?
  • Tryggsäcken. Vilket behov av extra anpassningar/särskilt stöd har barnet? Vilka kompenserande hjälpmedel och strategier kan vi packa ner i barnets tryggsäck?

Barnets navigeringshjälp − när barnkonventionen blir lag

Till modellen finns checklistor som vi kan använda när vi samtalar med barnet kring olika situationer i syfte att identifiera barnets perspektiv på det som är svårt. Dessa listor hjälper såväl små som stora barn att göra sin röst hörd och skapar goda förutsättningar för delaktighet i förskolan, i skolan eller i vardagen.

Dessa checklistor är gratis att laddar ner. Du hittar dem under fliken Böcker här på vår hemsida.